Zwycięski Zespół Sprzedaży™


W projektach budowy Zwycięskich Zespołów Sprzedaży™ posługujemy się Wzorcowymi Mapami Procesów Sprzedaży™ i Mapami Kompetencji Handlowych™. Pozwalają one spojrzeć na całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem zespołu sprzedaży i właściwie określić działania, które przyniosą szybkie i wymierne efekty w funkcjonowaniu zespołu sprzedaży. Doświadczenie z naszych projektów pokazuje, że aby sprzedaż w firmie funkcjonowała prawidłowo konieczne jest zapewnienie realizacji kilkudziesięciu procesów w obszarze marketingu, sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Jeśli jeden z tych procesów nie funkcjonuje prawidłowo, główny proces sprzedaży napotyka trudności w realizacji. Spada jego wydajność i poziom sprzedaży.

Projekty budowy zwycięskich zespołów sprzedaży obejmują kilkanaście zagadnień z mapy procesów sprzedaży. Najważniejsze z nich to:

 • wybór modelu funkcjonowania działu handlowego w zależności do strategii sprzedaży
 • organizacja działu handlowego, zakres obowiązków pracowników
 • dobór właściwych osób do wykonywanych zadań (model talentów sprzedażowych)
 • wdrożenie standardów zarządzania zespołem
 • wdrożenie standardów pracy w sprzedaży
 • rozwoju talentów sprzedażowych

Kiedy warto rozpocząć z nami projekt Zwycięski Zespół Sprzedaży™?

 • Firma chce zbudować profesjonalny zespół sprzedaży
 • Obecna organizacja sprzedaży nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanych wyników
 • Wiele procesów sprzedaży kończy się niepowodzeniem mimo starań zespołu sprzedaży
 • Pracownicy nie wiedzą, jak realizować proces sprzedaży lub jego elementy
 • Dochodzi do konfliktów pomiędzy pracownikami w zespole sprzedaży
 • Brak jest współpracy pomiędzy zespołem sprzedaży, a pozostałymi działami firmy

Wyniki projektu Zwycięski Zespół Sprzedaży™

 • Dostarczenie zarządowi firmy wiedzy na wszystkich obszarów wpływających na funkcjonowanie zespołu sprzedaży
 • Budowa organizacji sprzedaży w oparciu o nasze narzędzia: wzorcowe mapy procesów sprzedaży oraz modele organizacji sprzedaży
 • Wsparcie w zmianach organizacyjnych w firmie i organizacji sprzedaży
 • Opracowanie (przegląd) procedur i zasad działania dla poszczególnych stanowisk w organizacji sprzedaży