Nasi klienci


Naszymi Klientami są firmy, które szukają współpracy z doświadczonym partnerem w obszarze budowy strategii wzrostu i rozwoju, strategii sprzedaży, organizacji i zarządzania sprzedażą oraz projektowania i wdrożenia innowacji w obszarze sprzedaży i obsługi Klientów.

Pracujemy z firmami, których właściciele i zarządy chcą działać z klasą i budować swoje standardy sprzedaży z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i uczciwości, a jednocześnie chcą być skuteczni na rynku. Naszymi Klientami są zarówno duże międzynarodowe organizacje, spółki notowane na rynku publicznym oraz polskie firmy rozwijane i zarządzane przez właścicieli.

Prowadzone przez nas projekty są poufne. Nie podajemy nazw naszych Klientów na stronie internetowej. Informacji o zrealizowanych przez nas projektach udzielamy zainteresowanym firmom na życzenie.

Jeden z największych w Polsce Software House i jednocześnie firma rozwijający własne rozwiązania w kilku obszarach – Rzeszów (2024)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Przygotowanie strategii sprzedaży dla obszaru usług i produktów.
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2024.
 • Pozycjonowanie i Marketing Strategiczny
 • Wdrożenie Performance Management (Struktura, Role, Cele, Odpowiedzialność, Kompetencje).
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla zarządu i zespołu sprzedaży, warsztaty, wsparcie on-the-job)

Firma wdrażająca zaawansowane rozwiązania informatyczne dla dużych międzynarodowych firm – Poznań (2023-2024)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu, Zespołu Sprzedaży i Marketingu
 • Wybory strategiczne: wybór grup docelowych Klientów, oferta usług, oferta wartości
 • Stworzenie nowej marki i przygotowanie strategii sprzedaży dla nowego obszaru usług.
 • Pozycjonowanie i Marketing Strategiczny
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2023/2024.
 • Rekrutacja do zespołu marketingu i sprzedaży.

Software House specjalizujący się w pracy dla dużych korporacji Wrocław (2023)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Przygotowanie strategii sprzedaży dla obszaru usług.
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2024.
 • Pozycjonowanie i Marketing Strategiczny
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla zarządu i zespołu sprzedaży, warsztaty, wsparcie on-the-job)

Firma projektująca i wdrażająca zaawansowane rozwiązania w obszarze automatyki przemysłowej / Przemysł 4.0 – Poznań (2022/2023)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wybory strategiczne / Scenariusze Strategiczne dla firmy – Warsztaty dla zarządu. Wybór grup docelowych Klientów, oferta usług, oferta wartości. Aktualizacja strategii.
 • Budowa nowego wizerunku firmy i wdrożenie
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2022
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla zarządu i zespołu sprzedaży, warsztaty, wsparcie on-the-job)

Kancelaria Prawna prowadząca złożone projekty prawnicze i obsługująca firmy technologiczne – Poznań (2022/2023)

 • Warsztaty strategiczne dla Partnerów „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Rozwój kompetencji w obszarze dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2022
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla zarządu i zespołu prawników, cykl warsztatów komunikacja w rozmowach o współpracy)

Firma projektująca i sprzedająca rozwiązania SaaS do zarządzania firmami usług profesjonalnych – Wrocław (2022)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą” + Pozycjonowanie / Propozycja wartości
 • Aktualizacji procesów sprzedaży do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2022
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla zarządu i zespołu sprzedaży, warsztaty, wsparcie on-the-job)

Firma wdrażająca zaawansowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu (ERP/MES) – Wrocław (2020-2021)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wybory strategiczne: wybór grup docelowych Klientów, oferta usług, oferta wartości
 • Aktualizacja strategii
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2020.
 • Aktualizacji procesów sprzedaży, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2020/2021.
 • Wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (mentoring dla szefa sprzedaży, warsztaty, wsparcie on-the-job)
 • Program rozwojowy dla zespołu presales – seria warsztatów dotyczących pracy z kupującym (kontakt, kontrakt, komunikacja, pomost, współpraca)

Firma wdrażająca rozwiązania Cloud (AWS, AZURE, Google Cloud) – Poznań (2020-2024)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu i Zespołu Sprzedaży „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wybory strategiczne: wybór grup docelowych Klientów, oferta usług, oferta wartości
 • Mapa wyborów strategicznych
 • Aktualizacja wizerunku i komunikacji z rynkiem i Klientami
 • Aktualizacji procesów dotarcia do nowych Klientów, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2020/2021
 • Aktualizacji procesów sprzedaży, zgodnie ze Wzorcową Mapą Procesów Sprzedaży™ B2B, usługi profesjonalne, edycja 2020/2021

Software House specjalizujący się w aplikacjach mobilnych, Wrocław (2020)

 • Konsultacje dotyczące Strategii Sprzedaży,
 • Konsultacje dotyczące zmian w zespole sprzedaży
 • Konsultacje dotyczące aktywnego docierania do Klientów

Software House – jedna z największych firm w swoim obszarze działania, Gliwice/Kraków (2019-2020)

 • Warsztaty strategiczne dla Właścicieli i Zespołu Zarządzającego „Strategii Sprzedaży”
 • Rekomendacje dotyczące strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą
 • Wsparcie w stworzeniu i wyborze scenariuszy strategicznych dla firmy.
 • Wsparcie w zaprojektowaniu strategii sprzedaży.

Firma dostarczająca usługi w obszarze zarządzania i budowy rozwiązań w chmurze (2019)

 • Warsztaty strategiczne dla Właścicieli i Zespołu Zarządzającego „Strategii Sprzedaży”
 • Rekomendacje dotyczące rozwoju firmy, strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą
 • Budowa strategii sprzedaży na rynki międzynarodowe.

Firma konsultingowa dostarczająca rozwiązania w obszarze Przemysł 4.0 (2019)

 • Warsztaty strategiczne dla Właścicieli i Zespołu Zarządzającego „Strategii Sprzedaży”
 • Wsparcie w stworzeniu i wyborze scenariuszy strategicznych dla firmy.
 • Wsparcie w zaprojektowaniu strategii sprzedaży.

Firma wdrażająca rozwiązania Salesforce (2019)

 • Konsultacje dla właściciela dotyczące rozwoju firmy, strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą
 • Wsparcie w budowie strategii sprzedaży
 • Wsparcie w budowie komunikacji z rynkiem i Klientami

Firma projektująca zaawansowane rozwiązania hardware-owe dla Klientów międzynarodowych (2018-2019)

 • Przygotowanie i wdrożenie strategii sprzedaży na rynki międzynarodowe.
 • Budowa wizerunku i komunikacji z rynkiem i Klientami.
 • Rekomendacje dotyczące rozwoju firmy, strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą

Wrocławski software house specjalizujący się w rozwiązania e-commerce dla B2B (2018-2019)

 • Warsztaty strategiczne dla Właścicieli i Zespołu Zarządzającego „Strategia Sprzedaży Usług Profesjonalnych B2B”
 • Wsparcie w zaprojektowaniu kanałów dotarcia do Klientów i komunikacji z Klientami

Firm z branży e-commerce, działająca na całym świecie (2018)

 • Wsparcie w tworzeniu nowej marki i wizerunku nowego brandu firmy

Firma specjalizująca się w leasingu i finansowaniu złożonych produktów (2018)

 • Warsztaty strategiczne dla Zespołu Zarządzającego „Strategii Sprzedaży, Organizacja Sprzedaży, Standardy Pracy w Sprzedaży, Ludzie w Sprzedaży”
 • Rekomendacje dotyczące tworzenia scenariuszy strategicznych i wyboru strategii wzrostu i rozwoju.
 • Rekomendacje dotyczące budowy strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą

Producent oprogramowania specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla call center (2017-2018)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Strategii Sprzedaży”
 • Rekomendacje dotyczące strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą

Międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwiązaniach wirtualnej rzeczywistości (2017)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Rekomendacje dotyczące budowy strategii sprzedaży oraz organizacji i zarządzania sprzedażą

Producent specjalistycznego oprogramowania m.in. dla branż FMCG, przemysł, motoryzacja, logistyka (2017)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Warsztaty dla Dyrektorów Produktów „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Warsztaty dla zespołu handlowego „Sprzedaż oparta o zaufanie i relacje”
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży

Firma konsultingowa realizująca projekty w obszarach architektury korporacyjnej i integracji systemów IT (2017)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii firmy
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży

Firma realizująca projekty tworzenia oprogramowania na zamówienie oraz tworzenia i zarządzania zespołami IT dla swoich Klientów (2016-2017)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii firmy
 • Wsparcie Zarządu w budowie strategii sprzedaży na rynku międzynarodowym
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży
 • Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu
 • Rekrutacja na stanowisko Marketing Managera
 • Rekrutacja na stanowisko Client Success Manager

Organizator imprez integracyjnych (2017)

 • Aktualizacja strategii komunikacji z rynkiem i klientami
 • Konsultacje w zakresie standardów sprzedaży

Firma projektująca oprogramowanie dla przemysłu (systemy sterowania i kontroli pracy maszyn) (2016)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii firmy
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży

Firma oferująca usługi w obszarze SEO, SEM/PPC oraz analityki internetowej (2016)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii firmy

Firma oferująca zaawansowane rozwiązania i usługi konsultingowe w obszarze rozwoju organizacji i zasobów ludzkich (2016)

 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii firmy i strategii sprzedaży
 • Budowa strategii komunikacji z rynkiem i Klientami
 • Konsultacje w zakresie organizacji i standardów sprzedaży

Firma przygotowująca zaawansowane rozwiązania IT na zamówienie / Laureat godła „Gazela Biznesu 2015” (2015-2016)

 • Budowa i wdrożenie strategii sprzedaży na rynku europejskim i USA
 • Budowa strategii komunikacji z rynkiem i Klientami
 • Budowa i wdrożenie standardów sprzedaży
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży
 • Wsparcie Zarządu we budowie molekularnej struktury organizacyjnej
 • Wsparcie Zarządu we wdrożeniu standardów zarządzania
 • Rekrutacja na stanowisko Business Development Manager

Firma dostarczająca usługi związane z wynajmem odzieży ochronnej, roboczej i specjalistycznej / Laureat godła „Gazela Biznesu 2015” (2015)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Wsparcie Zarządu w aktualizacji strategii sprzedaży
 • Budowa strategii komunikacji z rynkiem i Klientami
 • Budowa i wdrożenie standardów sprzedaży
 • Konsultacje w zakresie organizacji i standardów sprzedaży
 • Konsultacje w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży

Firma projektująca i wdrażająca kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne dla branży telekomunikacyjnej i mediowej / Lider na swoim rynku (2014-2015)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Konsultacje w zakresie strategii firmy i strategii sprzedaży
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży
 • Wdrożenie procesu planowania sprzedaży i produkcji (ang. Sales and Operation Planning)
 • Budowa i wdrożenie standardów sprzedaży

Firma handlowa / Sklep internetowy (2014-2015)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu
 • Wsparcie Zarządu w budowie strategii działania na międzynarodowym rynku (Europa, Ameryka Północna, Australia)
 • Wsparcie Zarządu w zmianach organizacyjnych wynikających z rozwoju firmy

Biuro Turystyczne organizujące imprezy turystyczne na zamówienie (2014-2016)

 • Warsztaty strategiczne dla Zarządu
 • Wsparcie Zarządu w budowie strategii wzrostu i rozwoju
 • Budowa strategii komunikacji z rynkiem i Klientami
 • Budowa i wdrożenie standardów sprzedaży
 • Rekomendacje dotyczące organizacji sprzedaży
 • Rekomendacje dotyczące systemu wynagradzania
 • Wsparcie we wdrożeniu systemu CRM
 • Rozwój sprzedaży na nowym rynku

Firma oferująca zaawansowane rozwiązania IT / Laureat godła „Gazela Biznesu 2014” (2014)

 • Warsztaty „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Konsultacje w zakresie strategii sprzedaży
 • Wsparcie w rekrutacji na stanowisko Marketing Manager
 • Wsparcie w budowie procesu sprzedaży i standardów sprzedaży

Organizator imprez integracyjnych (2014)

 • Warsztaty strategiczne / Projekt budowy i wdrożenia strategii sprzedaży
 • Projekt budowy i wdrożenia nowej komunikacji z rynkiem i klientami
 • Konsultacje w zakresie organizacji procesów sprzedaży
 • Konsultacje w zakresie standardów sprzedaży

Dostawca usług HR (2014)

 • Konsultacje w zakresie pozycjonowania produktów i usług
 • Konsultacje w zakresie strategii sprzedaży i organizacji procesów sprzedaży

Producent systemów ERP (2013 – 2017) / Laureat godła „Gazela Biznesu 2015” (2015)

 • Warsztaty strategiczne / Projekt budowy i wdrożenia nowej strategii sprzedaży
 • Warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii
 • Aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku
 • Projekt i wdrożenie nowej komunikacji z rynkiem i klientami
 • Zdefiniowanie standardów pracy dla zespołu handlowego
 • Wsparcie zarządu we wdrożeniu zarządzania przez cele
 • Wsparcie dla zarządu we wprowadzeniu zmian w firmie
 • Rekrutacja na stanowisko Marketing Manager i Key Account Manager
 • Akademia Prezentacji

Dostawca zaawansowanych rozwiązań zarządzania dokumentami (2013)

 • Warsztaty „Budowa Strategii Sprzedaży i Zarządzanie Sprzedażą”
 • Przegląd i aktualizacja strategii sprzedaży
 • Wsparcie we wdrożeniu zmian w obszarach: pozyskiwanie leadów, proces sprzedaży, standardy przygotowania oferty i dokumentów handlowych.

Wyłączny przedstawiciel na Polskę – urządzenia czyszczące (2013)

 • Warsztaty „Budowa Strategii Sprzedaży”
 • Przegląd i aktualizacja strategii sprzedaży
 • Wsparcie we wdrożeniu zmian w obszarze współpracy z klientami

Dostawca specjalistycznych szkoleń w obszarze zarządzania logistyką (2013)

 • Warsztaty „Budowa Strategii Sprzedaży”
 • Przegląd i aktualizacja strategii sprzedaży

Producent mieszanek mineralnych dla zwierząt (2013)

 • Warsztaty dla kadry zarządzającej: „Zwycięski Zespół Sprzedaży – Zarządzanie Zespołem Sprzedaży”
 • Warsztaty „Sprzedaż oparta o relacje”
 • Wskazówki dla zarządu dotyczące zmian w procesach sprzedaży

Światowy producent i dostawca maszyn (2013)

 • Warsztaty strategiczne / Wsparcie dla zarządu we wprowadzeniu zmian w firmie
 • Aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku

Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów przemysłowych (2012/2013)

 • Nowa strategia sprzedaży na bardzo konkurencyjnym rynku
 • Warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii
 • Aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku
 • Reorganizacja działu sprzedaży, utworzenie stanowisk menedżerów rynku
 • Zdefiniowanie sposobu działania na poszczególnych rynkach
 • Wdrożenie systemu zarządzania przez cele

Polski oddział światowego lidera – producenta urządzeń przemysłowych (2012)

 • Analiza funkcjonowania zespołu sprzedaży / Warsztaty Zwycięski Zespół Sprzedaży
 • Analiza funkcjonowania Zespołu Sprzedaży i wskazówki dla zarządu dotyczące zmiany sposobu pracy zespołu przedstawicieli handlowych

Firma z branży IT – lider w swoim obszarze działania (2011/2012)

 • Budowa strategii sprzedaży na rynkach EU i USA
 • Analiza strategiczna i przygotowanie strategii sprzedaży
 • Przygotowanie mapy procesów sprzedaży
 • Zdefiniowanie procesów sprzedaży i zbudowanie oferty na rynek EU i USA
 • Wsparcie Zarządu we wdrożeniu strategii sprzedaży
 • Coaching dla Zarządu

Spółka giełdowa z branży technicznych produktów inwestycyjnych (2011/2012)

 • Warsztaty Zwycięska Strategia Sprzedaży / Zwycięski Zespół Sprzedaży
 • Budowa strategii i jej wdrożenie.
 • Analiza procesów sprzedaży i rekomendacje dotyczące zmiany modelu funkcjonowania sprzedaży
 • Budowa zespołu sprzedaży
 • Wdrożenie zasad zarządzania przez cele dla całej firmy
 • Analiza procesowa łańcucha dostaw (zakupy – produkcja – logistyka)

Firma z branży spedycyjnej (2011/2012)

 • Warsztaty „Zwycięski Zespół Sprzedaży”
 • Analiza procesów realizowanych w firmie
 • Zbudowanie Mapy Procesów Sprzedaży
 • Budowa i wdrożenie kompleksowych standardów zarządzania
 • Rozwój zespołu sprzedaży