Wzorcowe Mapy Procesów Sprzedaży™


Idealne narzędzie do tego, by dokonać systematycznego przeglądu procesów sprzedaży, marketingu i obsługi Klientów w firmie

Wzorcowe mapy procesów sprzedaży™ opisują wszystkie najważniejsze obszary i działania, które firma powinna podjąć, by sprzedaż funkcjonowała na najwyższym poziomie. Wzorcowe mapy procesów sprzedaży powstały na bazie naszych doświadczeń z kilkudziesięciu projektów budowy strategii sprzedaży i szczegółowej analizy tego, które rozwiązania i sposoby działania dały naszym Klientom największe efekty.

Wzorcowe mapy procesów sprzedaży obejmują między innymi:

Obszar wyborów strategicznych

 • Metody i narzędzia budowy strategii firmy, strategii rozwoju i strategii sprzedaży
 • Metodyka i proces dokonywania wyborów strategicznych w warunkach niepewności na rynku
 • Wykorzystanie Modelu Przewagi Konkurencyjnej™ do budowy rozwoju strategii firmy
 • Pozycjonowanie firmy i produktów
 • Strategia cen

Obszar procesów sprzedaży i marketingu

 • Budowa pozycji na rynku
 • Identyfikacja potencjalnych Klientów
 • Metody dotarcia do nowych Klientów (aktywne i pasywne)
 • Metody i narzędzia prowadzenia procesów nawiązywania współpracy z Klientami
 • Standardy pracy w sprzedaży i marketingu

Obszar organizacji i zarządzania zespołem

 • Wzorcowe modele organizacji sprzedażowych
 • Podział ról i odpowiedzialności w zespole sprzedażowym
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży

Obszar kompetencji pracowników

 • Model Talentów Sprzedażowych™
 • Modele Kompetencji Sprzedażowych dla większości stanowisk w sprzedaży i marketingu
 • Metody i narzędzia oceny kompetencji
 • Metody i narzędzia podnoszenia kompetencji

Obszar rekrutacji i formowania zespołu

 • Metody i narzędzia rekrutacji na stanowiska w obszarze sprzedaży i marketingu
 • Metody i narzędzia formowania zespołów sprzedaży

Wzorcowe Mapy Procesów Sprzedaży™ stanowią wzorzec, na którym można budować szczegółowe strategie sprzedaży w zależności od branży i rynku na którym działa firma. Zbudowane przez nas mapy procesów sprzedaży zawierają poziomy zaawansowania dla danego procesu. Nie każda firma „musi” realizować każdy proces z obszaru marketingu i sprzedaży na najwyższym poziomie. Świadomość własnego poziomu realizacji procesu oraz wiedzy o tym jakie działania należy podjąć, by uzyskać większą skuteczność danego procesu w połączeniu z wiedzą o tym, w jakim stopniu dany proces wpływa na wydajność głównego procesu sprzedaży pozwala menedżerowi na ciągłe planowanie doskonalenia organizacji i uzyskiwanie coraz lepszych wyników sprzedaży.


Wzorcowe Mapy Procesów Sprzedaży, Edycja 2018

Edycja 2018 przynosi kilkanaście nowości i zmian w stosunku do wcześniejszej edycji. Największe zmiany dotyczą obszaru generowania zainteresowania Klientów (tzw. generowania leadów). Wiele działań w tym obszarze (w szczególności z wykorzystaniem mediów społecznościowych) stało się na tyle popularnych, że ich skuteczność jest bardzo niska. Wspólnie z firmam szukaliśmy własnych, unikalnych metod dotarcia do potencjalnych Klientów i wypracowania metody interakcji z rynkiem, które wychodzą poza popularne schematy. Szukanie wspólnie z Klientami tego typu rozwiązań było znaczącą częścią realizowanych przez nas projektów w 2016 i 2017 roku.

Dokonaliśmy także zmian w obszarze rekomendacji dotyczących zarządzania sprzedażą. Cześć z naszych Klientów zdecydowała się zakwestionować klasyczne metody zarządzania oparte o zarządzanie przez cele i związane z tym rozwiązania w zakresie HR. Firmy te rozpoczęły wprowadzanie części procesów charakterystycznych dla turkusowych organizacji (opisanych w książce Frederica Laloux „Reinventing Organizations”). Zmiany te to przede wszystkim wprowadzenie kultury odpowiedzialności, procesów doradczych w podejmowaniu decyzji oraz zmiany w systemach wynagradzania. W edycji 2018 uwzględniliśmy wnioski z tych zmian i ich wpływ na sposób funkcjonowania zespołu sprzedaży.

Historia

Pierwsza edycja Wzorcowych Map Procesów Sprzedaży™ powstała w 2010 roku. W pierwszym okresie tworzenia map koncentrowaliśmy się na tym, by zidentyfikować i opisać wszystkie najważniejsze procesy, które muszą funkcjonować w firmie, by organizacja osiągała bardzo dobre wyniki w sprzedaży. W tej pracy brali udział zarówno konsultanci Salesberry jak również dyrektorzy sprzedaży i marketingu kilkunastu firm. Szybko osiągnęliśmy etap, w którym większość krytycznych procesów w obszarze sprzedaży została przez nas zidentyfikowana i opisana.

W najnowszych edycjach (od 2014 roku) skupiliśmy się na identyfikowaniu konkretnych działań, które przynoszą firmom najlepsze efekty i jeszcze lepszym zrozumieniu, dlaczego to, co działa dla jednej firmy, nie działa dla innych. W kolejnych latach (2015-2017) rozbudowaliśmy rozbudować mapy o niebanalne i unikalne zestawy działań, które są bardzo skuteczne w różnych branżach i na różnych rynkach.


Kiedy warto skorzystać z Wzorcowych Map Procesów Sprzedaży™

 • Zarząd firmy chce dokonać przeglądu strategii sprzedaży lub zbudować strategię sprzedaży według najlepszych wzorców na rynku
 • Dotychczasowa organizacja sprzedaży nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanych wyników
 • Na rynku następują duże zmiany w zachowaniach konsumentów, technologiach i działaniu konkurencji
 • Stosowane w obszarze sprzedaży rozwiązania powstały znacznie wcześniej i istnieje obawa, że nie będą dobrze funkcjonowały w zmieniającej się sytuacji rynkowej
 • Konkurencja stosuje „bardziej zaawansowaną” strategię sprzedaży i jej wyniki są lepsze niż naszej firmy
 • Pracownicy mają trudność z osiągnięciem zakładanych wyników sprzedaży
 • Wiele procesów sprzedaży kończy się niepowodzeniem mimo starań zespołu sprzedaży
 • Pracownicy dużo pracują, są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników

Nota prawna

Wzorcowe Mapy Procesów Sprzedaży™ zostały przygotowane przez Piotra Płóciennika i zespół Salesberry na podstawie doświadczeń z realizacji kilkudziesięciu projektów rozwoju sprzedaży dla firm z różnych branż i o różnej wielkości. Wzorocowe Mapy Procesów Sprzedaży stanowią chroniony znak towarowy Salesberry.