Standardy pracy w sprzedaży


Projekty budowy standardów pracy w dziale handlowym służą wypracowaniu skutecznych zasad, zachowań i rozwiązań, które stosowane przez pracowników będą zwiększały ich wydajność i skuteczność pracy.

Brak standardów lub niskie standardy pracy w dziale handlowym powoduje, że każda z osób pracujących w sprzedaży stosuje swoje własne zachowania, sposoby argumentacji i obsługi Klientów. Indywidualizm i kreatywność mogą być pożądanymi cechami, przy niektórych typach sprzedaży. Jednak w dłuższej perspektywnie brak standardów sprzedaży prowadzi do znacząco niższych wyników niż w przypadku, gdy organizacja ma wypracowane skuteczne rozwiązania.

Projekty budowy standardów w sprzedaży mogą obejmować każdą z faz współpracy z Klientami: wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktu z nowymi Klientami, analiza potrzeb Klienta, prezentacja rozwiązań i współpraca z Klientem, negocjacje handlowe, przygotowanie dokumentów itp.

Kiedy warto rozpocząć z nami projekt budowy standardów pracy

  • Brak jest standardów pracy w zespole handlowym lub obecne standardy pracy nie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych wyników,
  • Wiele procesów sprzedaży kończy się niepowodzeniem mimo starań zespołu sprzedaży,
  • Pracownicy nie wiedzą, jak realizować proces sprzedaży lub jego elementy,
  • Pracownicy dużo pracują, są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników.

Wyniki projektu budowy standardów pracy w sprzedaży

  • Dostarczenie osobom odpowiedzialnym za sprzedaż wiedzy na temat zasad i metod budowy standardów pracy w sprzedaży,
  • Zaprojektowanie i wdrożenie procedur i zasad działania dla stanowisk w sprzedaży,
  • Wsparcie organizacji we wdrożeniu standardów pracy.