Organizacja sprzedaży


Najlepsze zespoły sprzedaży to dobrze zorganizowane zespoły, gdzie każdy z pracowników wie, co należy do jej zadań i posiada kompetencje do realizacji określonych na jego stanowisku celów.

Sprawne funkcjonowanie sprzedaży

Aby sprzedaż w firmie funkcjonowała prawidłowo konieczne jest zapewnienie realizacji kilkudziesięciu procesów w obszarze planowania, marketingu, sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Gdy jeden z tych procesów nie funkcjonuje prawidłowo, główny proces sprzedaży napotyka trudności w realizacji. Spada jego wydajność i poziom sprzedaży.

Projekty organizacji procesów sprzedaży pomagają naszym Klientom na takie przemodelowanie procesów, by znacząco wzrosła ich sprawność i tym samym wyniki sprzedaży. W projektach tych posługujemy się opracowanymi przez nas wzorcowymi mapami procesów sprzedaży, które służą nam za punkt odniesienia.

Nie każda firma „musi” realizować każdy proces z obszaru sprzedaży na najwyższym poziomie, ale świadomość własnych umiejętności oraz wiedzy o tym, jakie działania należy podjąć, by uzyskać większą skuteczność danego procesu w połączeniu z wiedzą o tym, w jakim stopniu dany proces wpływa na wydajność głównego procesu sprzedaży pozwala menedżerowi na ciągłe planowanie doskonalenia organizacji i uzyskiwanie coraz lepszych wyników sprzedaży.

Kiedy warto rozpocząć z nami projekt przeglądu organizacji sprzedaży

  • Obecna organizacja sprzedaży nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanych wyników
  • Na rynku następują duże zmiany wymagające reorganizacji sprzedaży
  • Organizacja sprzedaży konkurencji pozwala jej na osiągnięcie znacznie lepszych wyników
  • Dochodzi do konfliktów pomiędzy pracownikami w zespole sprzedaży
  • Pracownicy dużo pracują i są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników

Wyniki projektu budowy/przeglądu organizacji sprzedaży

  • Dostarczenie zarządowi firmy wiedzy na temat modeli organizacji sprzedaży
  • Dostarczenie zarządowi firmy wiedzy na temat zasad budowy organizacji sprzedaży
  • Budowa organizacji sprzedaży w oparciu o nasze narzędzia: wzorcowe mapy procesów sprzedaży oraz modele organizacji sprzedaży,
  • Wsparcie w zmianach organizacyjnych w firmie i organizacji sprzedaży
  • Opracowanie (przegląd) procedur i zasad działania dla poszczególnych stanowisk w organizacji sprzedaży