Model Przewagi Konkurencyjnej Salesberry™


Model przewagi konkurencyjnej Salesberry™ jest narzędziem służącym identyfikacji obszarów i działań, w których firma może uzyskać przewagę konkurencyjną.

Obszary przewagi konkurencyjnej

Firmy budują przewagę konkurencyjną w różnych obszarach działalności. Tradycyjny sposób patrzenia zakłada, że firmy konkurują ze sobą za pomocą podnoszenia jakości produktów i usług, które oferują. Oferowane produkty i usługi stają się coraz bardziej wyrafinowane i coraz lepiej przystosowane do potrzeb docelowych odbiorców. Dzięki optymalizacji produkcji i logistyki, firmy obniżają koszty, co pozwala na konkurowanie także za pomocą niższych cen. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że najczęściej konkurenci potrzebują od 6 do 12 miesięcy, by skopiować rozwiązania wprowadzone w obszarze produktów i zaproponować bardzo podobne lub identyczne.

Aby budować trwałą przewagę na rynku warto szerzej spojrzeć na możliwości budowy przewagi konkurencyjnej niż tylko w obszarze produktu. Jeśli firma rozpocznie budowę przewagi konkurencyjnej nie tylko w obszarze produktu, ale także w innych obszarach – takie działanie jest znacząco trudniejsze do skopiowania dla konkurentów lub wręcz niemożliwe.

Kiedy warto skorzystać z Modelu Przewagi Konkurencyjnej Salesberry™

  • Firma nie posiada strategii (strategii sprzedaży)
  • Dotychczasowa strategia firmy (strategia sprzedaży) nie przynosi oczekiwanych wyników
  • Zarząd firmy poszukuje możliwości wzrostu i rozwoju i chce przeanalizować różne scenariusze budowy strategii
  • Na rynku następują duże zmiany w zachowaniach konsumentów, technologiach i działaniu konkurencji
  • Konkurencja stosuje „bardziej zaawansowaną” strategię sprzedaży i jej wyniki są znacząco lepsze niż naszej firmy

Znacząco lepsza jakość procesu budowy strategii

Stosowany przez nas Model Przewagi Konkurencyjnej powstał na bazie naszych doświadczeń ze zrealizowanych projektów dla różnych branż. Posługujemy się modelem przewagi konkurencyjnej w projektach przygotowania strategii wzrostu i rozwoju oraz strategii sprzedaży. Wykorzystanie Modelu Przewagi Konkurencyjnej znacząco podnosi jakość procesu budowy strategii i znacząco skraca czas wyboru wariantów do analizy, dzięki wykorzystaniu ustrukturalizowanej listy obszarów i działań, które mogą tworzyć przewagę na rynku.