Model Talentów Sprzedażowych™


Model Talentów Sprzedażowych™ definiuje preferowane, naturalne sposoby działania, które, jeśli są dopasowane do roli w organizacji pomagają dyrektorom sprzedaży, menedżerom i handlowcom w skutecznym prowadzeniu procesów sprzedaży.

Tradycyjne szkoły zarządzania koncentrują się na budowie modeli kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk i programach rozwoju tych kompetencji. Jest to bardzo dobre podejście, tam gdzie możemy precyzyjnie zdefiniować kompetencje niezbędne do realizacji zadań i osiągania celów oraz zbudować programy podnoszenia kompetencji. Model Talentów Sprzedażowych™ uzupełnia to tradycyjne patrzenie, o inne spojrzenie na działania osób prowadzących sprzedaż.

W naszych projektach widzimy, że osoby pracujące w sprzedaży posiadają naturalne preferencje do prowadzenia procesów sprzedaży w określony sposób. Te naturalne preferencje tworzą zestaw talentów, które jeśli są dopasowane do roli w organizacji pozwalają osiągać ponadprzeciętne wyniki. Gdy stanowiska i procesy sprzedaży nie są tworzone z myślą o naturalnych talentach sprzedażowych, które posiada zespół w firmie lub w czasie rekrutacji nie uwzględnia się dopasowania talentów danej osoby do roli jaką ma pełnić, to wyniki osiągane przez taką osoba są bardzo niskie.

Kiedy warto skorzystać z Modelu Talentów Sprzedażowych™

  • Pracownicy mają trudność z osiągnięciem zakładanych wyników sprzedaży
  • Wiele procesów sprzedaży kończy się niepowodzeniem mimo starań zespołu sprzedaży,
  • Pracownicy nie wiedzą, jak wykorzystać swoje umiejętności w procesach sprzedaży
  • Pracownicy dużo pracują, są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników.

Wykorzystanie talentów sprzedażowych w naszych projektach

Model Talentów Sprzedażowych™ powstał na bazie naszych doświadczeń ze zrealizowanych projektów dla różnych branż. Posługujemy się modelem talentów sprzedażowych w projektach, których celem jest diagnoza funkcjonowania organizacji sprzedaży i dopasowania osób do struktury i zadań wykonywanych przez zespół sprzedaży. Model Talentów Sprzedażowych pozwala osobom pracującym w sprzedaży lepiej zrozumieć zarówno swoje jak i współpracowników preferencje dotyczące prowadzenia procesów sprzedaży i wykorzystywać swoje silne strony w pracy.