Model Talentów Sprzedażowych™


Model Talentów Sprzedażowych™ definiuje najważniejsze obszary umiejętności, które mogą być wykorzystywane przez dyrektorów sprzedaży, menedżerów i handlowców w skutecznym prowadzeniu procesów sprzedaży.

Tradycyjne szkoły zarządzania koncentrują się na budowie modeli kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk i programach rozwoju kompetencji. Jest to bardzo dobre podejście, tam gdzie możemy precyzyjnie zdefiniować kompetencje niezbędne do realizacji zadań i osiągania celów oraz zbudować programy podnoszenia kompetencji. Model Talentów Sprzedażowych™ uzupełnia to tradycyjne patrzenie, o inne spojrzenie na działania osób prowadzących sprzedaż.

W naszej pracy z osobami pracującymi w sprzedaży widzimy, że osoby te posiadają naturalne preferencje do prowadzenia procesów sprzedaży w określony sposób. Te naturalne preferencje często tworzą zestaw talentów, które jeśli są dobrze wykorzystywane pozwalają osiągać ponadprzeciętne wyniki w sprzedaży. Jednak nie zawsze procesy sprzedaży i stanowiska w sprzedaży są tworzone z myślą o naturalnych talentach sprzedażowych, które posiadają osoby pracujące w sprzedaży.

Kiedy warto skorzystać z Modelu Talentów Sprzedażowych™

  • Pracownicy mają trudność z osiągnięciem zakładanych wyników sprzedaży
  • Wiele procesów sprzedaży kończy się niepowodzeniem mimo starań zespołu sprzedaży,
  • Pracownicy nie wiedzą, jak wykorzystać swoje umiejętności w procesach sprzedaży
  • Pracownicy dużo pracują, są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników.

Wykorzystanie talentów sprzedażowych w naszych projektach

Model Talentów Sprzedażowych™ powstał na bazie naszych doświadczeń ze zrealizowanych projektów dla różnych branż. Posługujemy się modelem talentów sprzedażowych w projektach, których celem jest diagnoza funkcjonowania organizacji sprzedaży i dopasowania osób do struktury i zadań wykonywanych przez zespół sprzedaży. Model Talentów Sprzedażowych pozwala osobom pracującym w sprzedaży lepiej zrozumieć zarówno swoje jak i współpracowników preferencje dotyczące prowadzenia procesów sprzedaży i wykorzystywać swoje silne strony w swojej pracy.