Metodyka Budowy Strategii Sprzedaży


Przygotowanie strategii sprzedaży to proces, w czasie którego definiowane są wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania organizacji mające wpływ na wyniki sprzedaży.

Szersze patrzenie na sprzedaż

Wyniki sprzedaży to nie tylko obszar funkcjonowania zespołu sprzedaży ale przede wszystkim

Proces budowy strategii sprzedaży

W projektach budowy strategii sprzedaży posługujemy się dwoma narzędziami, które stworzyliśmy Modelem Przewagi Konkurencyjnej i Branżowymi Mapami Procesów Sprzedaży.
Pracę nad przeglądem (zdefiniowaniem) strategii sprzedaży rozpoczynamy od przeglądu Modelu Przewagi Konkurencyjnej i Branżowych Map Procesów Sprzedaży – w taki sposób, by uzyskać wspólną platformę do pracy nad opracowaniem rozwiązań dla obszaru sprzedaży.

Wdrożenie strategii

Wdrożenie strategii stanowi ostateczny sprawdzian umiejętności menedżerów. Aby wesprzeć menedżerów we wdrożeniu strategii, jest ona przekładana na konkretne cele i działania dla pracowników firmy.
Jeśli pracownicy firmy potrzebują wsparcia we wdrożeniu rozwiązań, z których wcześniej nie korzystali – planujemy takie wsparcie, jako część projektu.