Zarząd firmy


Piotr PłóciennikPiotr Płóciennik – Prezes Zarządu

Specjalizacja:

  • projektowanie i wdrożenie strategii sprzedaży,
  • organizacja i rozwój zespołu sprzedaży
  • projektowanie i wdrożenie standardów pracy w sprzedaży
  • projektowanie i wdrożenie strategii komunikacji z rynkiem i klientami
  • pozycjonowanie produktów i usług
  • komunikacja marketingowa
  • strategia cen

.
Prowadzę projekty budowy strategii wzrostu i rozwoju oraz strategii sprzedaży. Wspieram Klientów we wdrożeniu dobrych standardów zarządzania i organizacji sprzedaży oraz wdrożeniu standardów pracy w sprzedaży. Odpowiadam za rozwój firmy i współpracę z zespołem konsultantów oraz prowadzenie najważniejszych projektów i przygotowanie narzędzi wspierających naszą prace.

Obecna praca

Korzystam z metod i narzędzi pracy, które sprawdziły się w mojej pracy menedżerskiej oraz pracy jako konsultant i osoba wspierająca zmiany w firmach. Chętnie dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem z obszaru budowy strategii sprzedaży, organizacji i zarządzania sprzedażą.

Bardzo cieszą mnie sukcesy Klientów Salesberry. Projekty, które wspólnie zrealizowaliśmy pozwoliły firmom zbudować skuteczne strategie sprzedaży na bardzo konkurencyjnych rynkach oraz znacząco zwiększyć obrót i marże na produktach i usługach. Wspólnie z Klientami zbudowaliśmy strategie rozwoju sprzedaży na międzynarodowym rynku. Klienci Salesberry z dumą opowiadają o strategiach sprzedaży, które wspólnie wypracowaliśmy, w czasie kongresów sprzedaży, spotkań i prelekcji.

Jestem bardzo zobowiązany naszym Klientom za zaufanie, którym obdarzają zespół Salesberry. Dzięki niemu mogliśmy razem zrealizować projekty, które są dużym sukcesem (prawie 100% wzrost sprzedaży w ciągu roku). Dziękuję za to, że doceniacie nasz sposób pracy i zaangażowanie we współpracę. Dziękuję za referencje, których udzielacie zespołowi Salesberry.

Doświadczenie menedżerskie

Moje doświadczenie menedżerskiej obejmują kilka branż i obszarów. Między innymi pełniłem funkcję dyrektor ds. strategii rynkowej w funduszu inwestycyjnym Monday. Pracowałem jako dyrektor ds. Współpracy z Klientami i Członek Zarządu BCC (obecnie SNP Polska). Dzięki unikalnej strategii sprzedaży i rozwoju, BCC osiągnęło pozycję lidera na jednym z bardzo trudnych rynków usług konsultingowych SAP, stając się największą firmą wdrożeniową SAP w Europie środkowo-wschodniej, wygrywają ze wszystkimi pozostałymi, dużymi, sławnymi i międzynarodowymi firmami wdrażającymi rozwiązania SAP. Miałem przyjemność być wydawcą i redaktorem naczelnym w wydawnictwach multimedialnych (najlepiej sprzedające się dyski multimedialne w Polsce – według miesięcznika CHIP), redaktorem działu gospodarczego w poznańskim oddziale Gazety Wyborczej, redaktorem naczelnym pisma dedykowanego informacji profesjonalnej, a także pracowałem dla Klientów przy tworzeniu prezentacji produktów i firm (agencja reklamowa).